Pimento Amarelo

Ingredientes:

Pimento Amarelo 80%, Cebola, Cenoura, Aipo, Azeite, Alho e Sal